Företagsekonomiska institutionen

Department of Business Studies, Uppsala University
Department of Business Studies, Uppsala University
Välkommen att boka möte med oss via telefon, Zoom eller på plats.
Ange gärna en kort beskrivning av ditt ärende när du bokar.
Observera att om du vill ha kurser granskade måste du mejla dessa till oss, detta görs inte via bokade möten. Mejladresser finns på vår hemsida - www.fek.uu.se/student/kontakta-oss/

Vid frågor om Kandidatprogrammet i företagsekonomi på Campus Gotland, kontakta studentservice-cg@uu.se

Under sommaren har vi stängt följande datum:
Studentexpeditionen måndag 8 juli - söndag 4 augusti
Studievägledningen på grundnivå fredag 21 juni - söndag 28 juli
Studievägledningen på avancerad nivå fredag 21 juni - söndag 28 juli
International Mobility Office fredag 13 juli - söndag 19 augusti
Stöd till studenter med funktionsnedsättning måndag 8 juli - söndag 4 augusti

Registreringsinformation finns på vår hemsida https://www.uu.se/student/institution/foretagsekonomiska/anmalan-och-registrering

***************************************************
We offer counselling sessions via telephone, Zoom or on Campus.
Remember to include a short description of your errand when you book an appointment.

Student Service Office is closed Monday 8 July - Sunday 4 August.
Student Councellor is closed between Thursday 21 June - Sunday 28 July.
International Mobility Office is closed Friday 13 July to Sunday 19 August.

Information about registration can be found on our website: https://www.uu.se/student/institution/foretagsekonomiska/anmalan-och-registrering

Welcome!

Välj service

Steg 1

Studentexpedition/Student Service Office

Vi svarar på frågor om kursinnehåll, examinationer och tentor. Vi hanterar också omregistreringar, tillgodoräknanden och skriver ut intyg.
We offer basic information about courses, about exams, handle re-registration, transfer of credits and hands out study transcript.

Studievägledning grundnivå

Vi ger råd vid kursval inom företagsekonomi och handelsrätt samt svarar på frågor om Ekonomie kandidatprogrammet. Vi hanterar även frågor om behörighet, antagning, registrering och avbrott.

Student Councellor Master´s level

Answers questions regarding our Master's Programmes, admission to these, and gives you general guidance regarding your studies.

Utlandsstudier - International Mobility Office

Studievägleder om utlandsstudier - inför, under och efter utbytet.

Answers questions regarding exchange studies, before, during and after the exchange. Offers assistance during your incoming exchange to the Department of Business Studies.

Stöd till studenter med varaktig funktionsnedsättning

Ger stöd till studenter med varaktig funktionsnedsättning som studerar vid Företagsekonomiska institutionen.

Telefon/Telephone 5 minuter

 
0

Kursadministratören ringer upp dig på det nummer du anger i bokningen.
The Course Administrator will call you on the number you state when you book.

Telefon/Telephone 10 minuter

 
0

Kursadministratören ringer upp dig på det nummer du anger i bokningen.
The Course Administrator will call you on the number you state when you book.

Telefon/Telephone 15 minuter

 
0

Kursadministratören ringer upp dig på det nummer du anger i bokningen.
The Course Administrator will call you on the number you state when you book.

Zoom 5 minuter

 
0

Du kommer att få en länk mejlad till dig för att kunna ansluta till det bokade samtalet, ingen installation eller nedladdning behövs.
We will send you a link to the Zoom meeting, no installation or downloading is needed.

Zoom 10 minuter

 
0

Du kommer att få en länk mejlad till dig för att kunna ansluta till det bokade samtalet, ingen installation eller nedladdning behövs.
We will send you a link to the Zoom meeting, no installation or downloading is needed.

Zoom 15 minuter

 
0

Du kommer att få en länk mejlad till dig för att kunna ansluta till det bokade samtalet, ingen installation eller nedladdning behövs.
We will send you a link to the Zoom meeting, no installation or downloading is needed.

På plats/On campus 5 minuter

 
0

Mötet sker på Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10.
Ingång 10 C entréplan.
The meeting takes place at Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10, entrance 10 C.

På plats/On campus 10 minuter

 
0

Mötet sker på Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10.
Ingång 10 C entréplan.
The meeting takes place at Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10, entrance 10 C.

På plats/On campus 15 minuter

 
0

Mötet sker på Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10.
Ingång 10 C entréplan.
The meeting takes place at Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10, entrance 10 C.

Vägledningssamtal via telefon 10 minuter

 
0

Studievägledaren ringer upp dig på det nummer du anger i bokningen.

Vägledningssamtal via telefon 20 minuter

 
0

Studievägledaren ringer upp dig på det nummer du anger i bokningen.

Vägledningssamtal via telefon 30 minuter

 
0

Studievägledaren ringer upp dig på det nummer du anger i bokningen.

Vägledningssamtal via Zoom 10 minuter

 
0

Du kommer att få en länk mejlad till dig för att kunna ansluta till det bokade samtalet, ingen installation eller nedladdning behövs.

Vägledningssamtal via Zoom 20 minuter

 
0

Du kommer att få en länk mejlad till dig för att kunna ansluta till det bokade samtalet, ingen installation eller nedladdning behövs.

Vägledningssamtal via Zoom 30 minuter

 
0

Du kommer att få en länk mejlad till dig för att kunna ansluta till det bokade samtalet, ingen installation eller nedladdning behövs.

Vägledningssamtal på plats 10 minuter

 
0

Mötet sker på Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10.
Ingång 10 C entréplan.

Vägledningssamtal på plats 20 minuter

 
0

Mötet sker på Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10.
Ingång 10 C entréplan.

Vägledningssamtal på plats 30 minuter

 
0

Mötet sker på Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10.
Ingång 10 C entréplan.

Councelling Telephone - 10 minutes

 
0

The Student Concellor will call you on the number you state when you book.

Councelling Telephone - 20 minutes

 
0

The Student Concellor will call you on the number you state when you book.

Councelling Telephone - 30 minutes

 
0

The Student Concellor will call you on the number you state when you book.

Councelling Zoom - 10 minutes

 
0

We will send you a link to the Zoom meeting, no installation or downloading is needed.

Councelling Zoom - 20 minutes

 
0

We will send you a link to the Zoom meeting, no installation or downloading is needed.

Councelling Zoom - 30 minutes

 
0

We will send you a link to the Zoom meeting, no installation or downloading is needed.

Councelling on Campus 10 minutes

 
0

The meeting takes place at Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10, entrance 10 C.

Councelling on Campus 20 minutes

 
0

The meeting takes place at Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10, entrance 10 C.

Councelling on Campus 30 minutes

 
0

The meeting takes place at Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10, entrance 10 C.

Councelling Telephone 10 minutes

 
0

The Student Concellor will call you on the number you state when you book.

Councelling Telephone 20 minutes

 
0

The Student Concellor will call you on the number you state when you book.

Councelling Telephone 30 minutes

 
0

The Student Concellor will call you on the number you state when you book.

Councelling Zoom 10 minutes

 
0

We will send you a link to the Zoom meeting, no installation or downloading is needed.

Councelling Zoom 20 minutes

 
0

We will send you a link to the Zoom meeting, no installation or downloading is needed.

Councelling Zoom 30 minutes

 
0

We will send you a link to the Zoom meeting, no installation or downloading is needed.

Councelling on Campus 10 minutes

 
0

The meeting takes place at Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10, entrance 10 C.

Councelling on Campus 20 minutes

 
0

The meeting takes place at Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10, entrance 10 C.

Councelling on Campus 30 minutes

 
0

The meeting takes place at Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10, entrance 10 C.

Samtal via telefon 10 minuter

 
0

Samordnaren ringer upp dig på det nummer du anger i bokningen.

Samtal via telefon 15 minuter

 
0

Samordnaren ringer upp dig på det nummer du anger i bokningen.

Samtal via telefon 20 minuter

 
0

Samordnaren ringer upp dig på det nummer du anger i bokningen.

Samtal via Zoom 10 minuter

 
0

Du kommer att få en länk mejlad till dig för att kunna ansluta till det bokade samtalet, ingen installation eller nedladdning behövs.

Samtal via Zoom 15 minuter

 
0

Du kommer att få en länk mejlad till dig för att kunna ansluta till det bokade samtalet, ingen installation eller nedladdning behövs.

Samtal via Zoom 20 minuter

 
0

Du kommer att få en länk mejlad till dig för att kunna ansluta till det bokade samtalet, ingen installation eller nedladdning behövs.

Samtal på plats 10 minuter

 
0

Mötet sker på Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10.
Ingång 10 C entréplan.

Samtal på plats 15 minuter

 
0

Mötet sker på Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10.
Ingång 10 C entréplan.

Samtal på plats 20 minuter

 
0

Mötet sker på Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10.
Ingång 10 C entréplan.

Välj medarbetare

Steg

Välj tid

Steg

Fyll i kontaktuppgifter

Steg

Bekräfta bokning

Steg

Online-bokningssystem tillhandahålls av: